Menu

Werkwijze
Laagdrempelig

Limatra bezoekt op afspraak potentiële cliënten om de mogelijkheden door te nemen. Wanneer blijkt dat het inkoopvolume voldoende is om in het Verre Oosten onder te brengen dan vraagt Limatra een tekening en/of monsters. Graag ontvangen wij uiteraard de materiaalspecificaties wanneer u die in uw bezit heeft. Wanneer u die niet heeft, omdat u bijvoorbeeld het product momenteel elders inkoopt, kunnen wij dit in een laboratorium laten onderzoeken. Wanneer u monsters heeft ontvangen wij deze graag in 3-voud. Twee monsters worden in ons netwerk ondergebracht en 1 monster houdt Limatra als referentie. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een duidelijke offerte. Mocht de offerte interessant zijn dan laten wij kosteloos monsters maken na schriftelijke bevestiging dat als onze monsters voldoen aan alle specificaties de order geplaatst zal worden op basis van het in de offerte genoemde aantal. Voor u dus zeer laagdrempelig en u loopt geen risico.


Order plaatsing en afhandeling

Wanneer de order geplaatst wordt (na goedkeuring monsters) vragen wij 30% aanbetaling van de inkoopwaarde. Uiteraard ontvangt u van ons een document dat wij verplicht zijn tot levering van de geplaatste order. Na aflevering van de goederen hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen netto voor het restantbedrag. Uiteraard kunnen de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden verder besproken worden.


Voorraad

Limatra is bereid 4 maanden gedeeltelijk voorraadhoudend te zijn, zonder de faktuur te sturen in die periode, mits de goederen wel schriftelijk besteld zijn en afgeroepen zullen worden na maximaal 4 maanden. Na binnenkomst van de goederen wordt wel te allen tijde minimaal 50% van de goederen volledig gefaktureerd. De eventuele andere helft van de zending die op voorraad blijft is dan voor 30% aanbetaald.